راهکارهای تجاری
راهکارهای اختصاصی

هدف تی اکسپرس توسعه مشارکت های قوی و محکم با شرکت های خصوصی، آژانس های دولتی محلی و سایر ذینفعان به منظور تولید ارزش مشترک و ارائه بهترین راه حل های تجاری در شبکه ی خود می باشد.

تماس با ما

راه حل های یکپارچه

راهنمایی و مشاوره

پیشنهادات ویژه

راه حل های اختصاصی

راه حل های یکپارچه

بعدی

براساس زنجیره لجستیکی اکوسیستم هلدینگ فاخر، ما راه حل های کامل لجستیکی را در داخل ایران ارائه می دهیم. راه حلهای یکپارچه ما شامل موارد زیر است:
• انبارداری
• سورتینگ خودکار
• بسته بندی حرفه ای
• شبکه‌ی گسترده در داخل کشور
• راه حل های لجستیک و مبتکرانه فناوری اطلاعات
• تجارت الکترونیک

استعلام
X
تماس با کارشناسان
درخواست آنلاین حمل سریع کلیک کنید
+