شرایط و ضوابط حمل و نقل تی اکسپرسبه عنوان فرستنده هنگام استفاده از سرویس‌های تی اکسپرس شما از طرف خود و یا از طرف دریافت کننده محموله (گیرنده) و هر شخص دیگری که از این محموله ذینفع است، می پذیرید که این شرایط و ضوابط اعمال شود.

"محموله" به معنی تمام اسناد و یا بسته هایی است که تحت یک بارنامه حمل می شود و ممکن است با هر وسیله ای که تی اکسپرس انتخاب می کند، از جمله هوا، زمین و یا هر وسیله نقلیه دیگر حمل شود.
یک "بارنامه" شامل هر شناسه حمل و نقل یا سند تولید شده از طریق سیستم های خودکار تی اکسپرس یا سیستم حمل و نقل، مانند بر چسب، بارکد، صورتحساب یا اسناد
حمل و نقل و همچنین هر نسخه الکترونیکی آن است.
هر محموله بر اساس مسئولیت محدود که در اینجا مطرح شده حمل می شود اگر محموله فرستنده نیاز به حفاظت بیشتر داشته باشد، ممکن است بتوان با هزینه اضافی بیمه ترتیب داده شود. (برای اطلاعات بیشتر به مطالب مندرج زیر مراجعه کنید.) "تی‌اکسپرس" به معنی هر یک از اعضای شبکه تی‌اکسپرس می باشد.

1. محموله

"محموله" به معنی تمام اسناد و یا بسته هایی است که تحت یک بارنامه حمل می شود و ممکن است با هر وسیله ای که تی اکسپرس انتخاب می کند، از جمله هوایی، زمینی و یا هر وسیله نقلیه دیگر حمل شود.

2. بارنامه

یک "بارنامه" شامل هر شناسه حمل و نقل یا سند تولید شده از طریق سیستم های خودکار تی اکسپرس یا سیستم حمل و نقل، مانند بر چسب، بارکد، صورتحساب یا اسناد حمل و نقل و همچنین هر نسخه الکترونیکی آن است.
هر محموله بر اساس مسئولیت محدود که در اینجا مطرح شده حمل می شود اگر محموله فرستنده نیاز به حفاظت بیشتر داشته باشد، ممکن است بتوان با هزینه اضافی بعنوان تضمین خسارت ترتیب داده شود. (برای اطلاعات بیشتر به مطالب مندرج زیر مراجعه کنید.) "تی اکسپرس" به معنی هر یک از اعضای شبکه تی اکسپرس می باشد.

3. ترخیص کالا از گمرک

تی اکسپرس می تواند هر یک از فعالیت های زیر را از طرف فرستنده یا گیرنده به منظور ارائه خدمات خود انجام دهد:
• کامل کردن اسناد، اصلاح کردن کدهای کالاها و پرداخت هر گونه مالیات و عوارض گمرکی، یا جریمه طبق قوانین و مقررات مربوطه "مقررات گمرکی"
• اقدام به عنوان نماینده فرستنده برای اهداف گمرکی و نظارت بر صادرات و اقدام به عنوان تنها گیرنده به منظور تعیین یک کارگزار گمرک برای انجام امورگمرکی و ترخیص آن
• ارجاع محموله به کارگزار گمرک گیرنده یا آدرسهای دیگر بر اساس درخواست هر فردی که در نظر تی اکسپرس در این رابطه ذیصلاح است

4. صادرات

• فرستنده مکلف است مشخصات هویتی و اقامتگاه قانونی خود را به درستی و کامل در بارنامه اظهار نماید. بر همین اساس شرکت پایا گروه فاخر ایرانیان ( تی اکسپرس) ، صرفا شخصی را که هویت وی در سامانه ثبت شده وتحویل دهنده مرسوله بوده را به عنوان مشتری به رسمیت شناخته و صرفا به ایشان پاسخگو است.
• چنانچه فرستنده آدرس خود یا گیرنده نهایی را به درستی و کامل در بارنامه قید ننماید به طوری که موجبات عدم تحویل مرسوله به گیرنده را فراهم کرده یا گیرنده از گرفتن مرسوله خودداری کند ، به نحوی که نهایتا مرسوله دوباره به مبدا بازگردانده شود، فرستنده مکلف و متعهد به پرداخت هزینه مرجوع مرسوله تا مبدا مذکوردر بارنامه خواهد بود.
• فرستنده مکلف است ، نوع و ارزش واقعی مرسوله را در زمان ثبت بارنامه به (تی اکسپرس) اظهار نماید. در صورت مفقودی یاآسیب کلی، مسئولیت شرکت تی اکسپرس محدود به پرداخت خسارت تا حداکثر مبلغ اظهار شده مشتری و در صورت کسر یا فقدان جزیی مرسوله، مسئولیت تی اکسپرس محدود به پرداخت خسارت متناسب با میزان آسیب دیدگی یا کسری مطابق با نظر کارشناسان شرکت تی اکسپرس خواهد بود. طرح هرگونه ادعای دیگری از سوی فرستنده از جمله مطالبه عین یا مبلغی بیش از ارزش اظهار شده، پذیرفته نخواهد بود.

5. واردات

• صاحب کالا یا گیرنده مسئولیت صحت مندرجات در اسناد تسلیمی به شرکت پایاگروه فاخر ایرانیان را دارد واعلام مینماید کالای مزبور جز کالای ممنوعه یا جزء گروه کالاهایی که توسط گمرک ایران ممنوع شده است نمی باشد و شرکت تی اکسپرس را به عنوان نماینده خود جهت ترخیص و ورود محموله از مبادی قانونی گمرکی، منصوب مینماید و شرکت تی اکسپرس بعنوان تحویل گیرنده کالا اقدام به ترخیص کالا از گمرگ را خواهد نمود. در صورتیکه گمرک محلی برای تائید واردات یا ترخیص گمرکی مستندات دیگری را درخواست نمایند، صاحب کالا یا گیرنده با هزینه خود مستندات لازم را تهیه مینماید و تی اکسپرس مسئولیتی از این حیث نخوهد داشت.
• صاحب کالا مسئول صحت اطلاعات مندرج دراظهارنامه ها و مستنداتی است که در رابطه با واردت مهیا نموده و در اختیار شرکت تی اکسپرس قرارداده است و اقرار می نماید در صورت ارائه اطلاعات نادرست در رابطه با محموله یا محتویات و ارزش آن، مشمول طرح دعوی مدنی و پرداخت جریمه های ناشی از پیگرد قانونی آن خواهد بود همچنین صاحب کالا تعهد می نمایید درصورتیکه خساراتی متوجه شرکت تی اکسپرس شد انرا جبران نماید.
• صاحب کالا تعهد مینماید کلیه هزینه های تعرفه گمرکی، عوارض و مالیات برارزش افزوده، جرایم، وهزینه های انبارداری، و سایر هزینه های دولتی یا هزینه های تهیه اسناد و دریافت مجوزات لازم را پرداخت خواهد کرد.
• شرکت تی اکسپرس متعهد به ارائه خدمات وتشریفات گمرکی مربوط به ترخیص کالا به مشتریان خود میباشد ولیکن پرداخت هزینه ها و مخارج مربوط به تاخیر، خسارت، و یا هرگونه اهمال و قصور کارمندان گمرکی یا مقامات دولتی در تعهدات شرکت تی اکسپرس نخواهد بود.
• در صورتیکه گیرنده یا صاحب کالا به هر نحوی از ترخیص بار منصرف شود مرجوع مرسوله به مبدا بعهده خود صاحب کالا میباشد و کلیه هزینه های مربوطه تا مرجوع قطعی بعهده صاحب کالا میباشد.

6. ضمانت ها و مصونیت های تامین شده از جانب فرستنده

• فرستنده در قبال حفظ مصونیت تی اکسپرس در برابر هرگونه زیان یا خسارت ناشی از قصور فرستنده در انجام ضمانت ها و تعهدات زیر مسئول است:
• تمام اطلاعات ارائه شده توسط فرستنده و یا نمایندگان آن کامل و دقیق است.
• محموله جهت حمل مطابق بخش 3 قابل قبول است؛
• محموله در مکان های امن توسط افراد قابل اعتماد آماده شده و در زمان آماده سازی، انبارش و تحویل به تی اکسپرس از دسترس افراد غیر مجاز به دور است؛
• فرستنده با تمام امور گمرکی قابل اجرا، واردات، صادرات، قوانین حفاظت از داده ها، تحریم ها، ممنوعیت ها و سایر قوانین و مقررات موافقت کرده است.
• فرستنده تمام موافقت های لازم را در ارتباط با داده های شخصی ارائه شده به تی اکسپرس از جمله اطلاعات گیرنده که ممکن است برای حمل و نقل، ترخیص و تحویل گمرکی، مانند آدرس ایمیل و شماره تلفن همراه مورد نیاز است، فراهم کرده است.
• چنانچه فرستنده آدرس گیرنده نهایی را به درستی و کامل در بارنامه قید ننماید به طوری که موجبات عدم تحویل مرسوله به گیرنده را فراهم کرده یا گیرنده از گرفتن مرسوله خودداری کند ، به نحوی که نهایتا مرسوله دوباره به مبدا بازگردانده شود، فرستنده مکلف و متعهد به پرداخت هزینه برگشت مرسوله تا مبدا مذکوردر بارنامه خواهد بود.
• هر گونه عوارض یا تشریفات گمرکی در مقصد بر این محموله به عهده گیرنده در مقصد میباشد و در صورت عدم پرداخت حقوق و عوارض و یا عدم تهیه الزامات و مستندات درخواست شده در مقصد جهت ترخیص محموله ، ودر صورت عدم تامین منجر به عودت مرسوله به مبدا گردد کلیه هزینه های مرجوع تا مبدا بعهده فرستنده است و تی اکسپرس هیچگونه مسئولیتی بابت پرداخت حقوق و عوارض و مالیات یا تهیه اسناد در مقصد را ندارد ضمن اینکه تی اکسپرس حق تصرف هر محموله‌ای را تا زمان پرداخت کامل عوارض، مالیات و بدهی محموله اگر وجود داشته باشد را برای خود محفوظ می‌دارد.
• درصورتیکه گیرنده نهایی در زمان دریافت مرسوله با اسیب دیدگی یا کسری محتویات مواجه شده باشد، زمان تاریخ دریافت مرسوله از کوریر، بعنوان ادعای خسارت مورد بررسی قرار میگیرد درغیر اینصورت ادعای دیگری از سوی گیرنده یا فرستنده از جمله مطالبه عین یا مبلغی بیش از ارزش اظهار شده، پذیرفته نخواهد بود ضمنا گیرنده نهایی بلافاصله قبل ازدریافت مرسوله با خدمات مشتری محلی خود تماس برقرارنماید و آنها را از آسیب دیدگی یا کسری محتویات مطلع نماید.

7. الزامات دریافت غرامت بار کارگو توسط مشتریان

• در صورت مفقودی ، کسری یا اسیب دیدگی محموله در مقصد تهیه اسناد ذیل برای دریافت غرامت بارهای کارگو توسط مشتری الزامی است
• انجام و ارسال شکایت کتبی به تی اکسپرس ظرف مدت 30 روز از تاریخ پذیرش بار توسط تی اکسپرس
• کپی از بارنامه هوایی( الزامی است)
• صورت جلسه توسط نماینده شرکت حمل و نماینده گمرک و صاحب کالا( الزامی است)
• شکایت مکتوب توسط شخص گیرنده بار(الزامی است) به ادرس info@ti.express
• فاکتور ارزش کالای اسیب دیده (الزامی است)
• گزارش اسیب دیدگی (Damage Report) از فرودگاه مقصد وذکر شدن اسیب دیدگی کالای مورد ادعا مشتری (الزامی است)
• هرگونه اسناد مرتبط که می تواند به عنوان اثبات یا پشتیبانی ادعا عمل کند.

8. محموله های غیرقابل پذیرش

محموله ای غیرقابل پذیرش محسوب می شود اگر:
• هیچ اظهارنامه گمرکی مورد نیاز بر اساس مقررات گمرکی ارائه و صادر نشده باشد.
• شامل کالاهای تقلبی، حیوانات، شمش، ارز، سنگهای قیمتی. سلاح، مواد منفجره و مهمات؛ جسد انسان؛ اقلام غیر قانونی مانند عاج و مواد مخدر می باشد.
• در صورتیکه این موارد توسط یاتا انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی، ICAO سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی، ADR مقررات حمل و نقل جاده ای اروپا در مورد کالاهای خطرناک یا سایر سازمان های مرتبط "کالاهای خطرناک" به عنوان مواد خطرناک، کالاهای خطرناک، کالاهای ممنوعه و محدود شده طبقه بندی شده است.
• محموله هایی که آدرس آن نادرست یا به درستی مشخص نشده است یا بسته بندی آن معیوب یا برای حمل و نقل ایمن با مراقبت های معمولی نا مساعد است.
• موارد دیگری که در آن از نظر تی اکسپرس امکان حمل ایمن یا قانونی محموله وجود ندارد.

9. محموله های قابل تحویل و غیر قابل تحویل

• محموله هایی که نمی تواند به صندوقهای پستی P.O. BOX و یا کد پستی تحویل داده شود. محموله هایی که به آدرس گیرنده که این آدرس توسط فرستنده مشخص شده، تحویل داده می شود اما لزوما به شخص دریافت کننده تحویل داده نمی شود. محموله هایی که دارای نشانی محل تحویل مرکزی هستند به همان محل تحویل داده می شوند.
• اگر محموله غیرقابل تحویل همانطور که در بخش ۲ توضیح داده شد، فرض شود ، یا ارزش آن از نظر اظهار گمرکی کمتر از ارزش واقعی اظهار شده باشد ، یا هویت و مکان گیرنده قابل شناسایی یا پیدا کردن نباشد یا گیرنده از تحویل یا پرداخت هزینه های گمرکی یا سایر هزینه های حمل و نقل خودداری کند،تی اکسپرس باید از تلاش های معقول برای بازگرداندن محموله به فرستنده با هزینه فرستنده دریغ نکند. در غیر این صورت ممکن است محموله ترخیص شده، مورد استفاده قرار گیرد یا توسط تی اکسپرس بدون ایجاد هر تعهد و مسئولیتی برای فرستنده یا هر فرد دیگری فروخته شود، و پس از کسر هزینه های پرداختی بابت خدمات و هزینه های اجرایی، باقی عواید فروش به فرستنده برگردانده شود تی اکسپرس. حق دارد که هر گونه محموله را که هر قانونی مانع از بازگشت آن محموله توسط تی اکسپرس به گیرنده می شود و همچنین هر کالاهای خطرناک را از بین ببرد.

10. بازرسی

تی‌اکسپرس حق دارد بدون اطلاع فرستنده برای ایمنی، امنیت، موارد گمرکی یا سایر دلایل قانونی از محموله بازرسی انجام دهد.

11. هزینه های حمل و نقل

• هزینه های حمل و نقل تی اکسپرس با توجه به وزن واقعی یا حجمی در هر قطعه محاسبه می شود و هر قطعه ممکن است مجددا وزن و دوباره توسط تی اکسپرس اندازه گیری شود تا این محاسبات تایید شود.
• فرستنده یا گیرنده هنگامی که تی اکسپرس از طرف گیرنده عمل می کند، باید برای تمام محموله ها یا هزینه های مالی دیگر یا عوارض گمرکی که توسط تی اکسپرس برای سرویسی که ارائه می دهد یا هزینه هایی را که تی اکسپرس برای حمل محموله فرستنده یا از طرف گیرنده متحمل می شود، پرداخت نماید. پرداخت عوارض گمرکی ممکن است قبل از تحویل محموله درخواست شود.
• اگر تی اکسپرس از اعتبار خود با مقامات گمرکی استفاده می کند و یا هر عوارض گمرکی را از طرف گیرنده ای که حساب نزد تی اکسپرس ندارد، پرداخت می کند، تی اکسپرس حق دارد که هزینه آن را مطالبه کند.

12. مسئولیت تی‌اکسپرس

• مسئولیت تی اکسپرس در رابطه با هر محموله حمل شده هوایی از جمله حمل و نقل جاده ه ای فرعی یا توقف در مسیر محدود به کنوانسیون مونترال و یا کنوانسیون ورشو می شود ، و یا در غیاب چنین کنوانسیون، به پایین ترین مقدار
• ارزش فعلی بازار یا ارزش اعلام شده، یا 19.2 SDR حق برداشت ویژه در هر کیلوگرم محدود یا ۰۰26/ دلار آمریکا در هر کیلوگرم محدود می شود. این محدودیت ها نیز باید در مورد سایر انواع حمل و نقل اعمال شود، مگر اینکه حمل محموله ها بصورت زمینی انجام شود، که در این صورت حدود زیر نافذ خواهد بود
• برای محموله های مرزی که بصورت زمینی حمل می شود ، مسئولیت تی اکسپرس به کنوانسیون بین المللی حمل و نقل جاده ای کالاها CMR به پایین ترین مقدار
• ارزش فعلی بازار یا ارزش اعلام شده محدود می شود و یا 8.33 اس دی ار حق برداشت ویژه در هر کیلوگرم محدود یا 14 دلار آمریکا در هر کیلوگرم خواهد بود. این حدود همچنین در غیاب حدود الزامی یا حداقل تعهدات در قوانین نافذ ملی راجع به حمل و نقل در رابطه با حمل و نقل جاده ای در سطح ملی اعمال خواهد بود.
• اگر فرستنده این محدودیت ها را نا کارامد در نظر بگیرد، فرستنده باید اظهارنامه ای ویژه راجع به ارزش محموله تهیه کند و درخواست صدور تضمین خسارت مطابق بند ۸ مطرح خواهد شد یا هماهنگی های لازم راجع به دریافت تضمین خسارت انجام خواهد شد.
• مسئولیت تی اکسپرس صرفا فقط محدود به زیان و آسیب مستقیم به محموله ها و به حدود مشخص در هر کیلوگرم که در بخش 6 است، محدود می شود سایر انواع زیان یا خسارات شامل و نه محدود به زیان در سود، درآمد، منافع یا موقعیت های تجاری آتی، اعم از زیان یا خسارت ویژه یا غیر مستقیم، از این قاعده مستثنی خواهند بود، حتی اگر این زیان یا خسارت به سمع و نظر تی اکسپرس رسیده باشد.
• تی اکسپرس اقدامات معقولی برای تحویل کالا را با توجه به زمانبندی تحویل تی اکسپرس انجام خواهد داد، اما این برنامه ها الزامی نیستند و بخشی از قرارداد را تشکیل نمی دهند. تی اکسپرس برای هیچ گونه خسارت یا زیان ناشی از تأخیر مسئول نیست، اما برای محموله های خاص، فرستنده می تواند مطابق مفاد و شرایط ضمانتنامه بازپرداخت وجه راجع به جبران تاخیر ادعا نماید.

13. مطالبات

کلیه مطالبات باید در مدت سی (۳۰ ) روز از تاریخی که تی اکسپرس محموله را دریافت کرده است، به تی اکسپرس ارائه شود، در غیر اینصورت تی اکسپرس هیچ گونه مسئولیتی ندارد. مطالبات محدود به یک ادعا در هر محموله می باشد، که مبلغ قابل پرداخت کامل و نهایی به ازای کلیه زیان ها یا خسارات مربوطه خواهد بود.

14. خدمات تضمین خسارت محموله

تی اکسپرس ممکن است بتواند تمام یا بخشی از تضمین خسارتی را که در رابطه با ضرر و زیان یا آسیب به محموله می باشد، پوشش دهد در صورتی که فرستنده به تی اکسپرس اعلام نماید که این شامل تکمیل کردن قسمت مربوط به تضمین خسارت در صفحه اول بارنامه یا سیستم "مای تی اکسپرس" و پرداخت مبلغ تضمین خسارت مربوطه می باشد. تضمین خسارت محموله، ضرر و زیان یا خسارت غیر مستقیم و یا زیان یا خسارت ناشی از تاخیر را پوشش نمی دهد و صرفا مربوط به گمشدگی یا آسیب جزئی یا کلی می باشد. و صرفا مربوط به ارسال و دریافت محموله های اکسپرس (کوریری ) میباشد، در رابطه با محموله های کارگو این پوشش بصورت مستقل و طبق درخواست و اظهارنامه مشتری تهیه و در اختیار قرار می گیرد.

15. شرایط خارج از کنترل تی اکسپرس

تی اکسپرس مسئولیتی در قبال هر نوع ضرر و زیان یا آسیب ناشی از شرایطی که خارج از کنترل تی اکسپرس است، نمی پذیرد. این موارد شامل و نه محدود به آسیب‌های الکتریکی یا مغناطیسی و یا پاک شدن تصاویر یا داده های الکترونیک یا عکس، اطلاعات ؛ هر گونه نقص یا ویژگی مربوط به ماهیت محموله، حتی اگر تی اکسپرس از آن مطلع باشد؛ هر گونه اقدام یا غفلت توسط فردی که در استخدام تی اکسپرس نباشد یا طرف قرارداد با آن نباشد - به عنوان مثال فرستنده، گیرنده، شخص ثالث، گمرک و یا دیگر مقامات دولتی؛" فورس ماژور " به عنوان مثال زمین لرزه، گردباد، طوفان، سیل، مه، جنگ، حوادث هوایی، تحریم، اعتصاب، اغتشاشات مدنی یا اقدام صنعتی می شود.

16. مسیریابی

فرستنده با تمام مسیر وتغییر مسیرها موافق است، از جمله ممکن است محموله از طریق مسیرهایی که در آن توقف موقت وجود دارد حمل شود.

17. قانون حاکم

هرگونه اختلاف که در ارتباط با شرایط و ضوابط این قرارداد است، به نفع تی اکسپرس، به دادگاه قضایی دارای صلاحیت اجرایی و تحت حاکمیت قانون کشور ایران خواهد بود و فرستنده بدون چون و چرا تسلیم صلاحیت این محاکم خواهد بود ، مگر اینکه بر خلاف قانون جاری باشد.

18. تفکیک

عدم اعتبار یا عدم امکان اجرای هر ماده از این قرار داد بر سایر قسمتهای های این شرایط و ضوابط تاثیر نخواهد داشت.

19. مرسولات غیر مجاز

حمل محموله های حاوی اقلام غیر مجاز مورد قبول تی اکسپرس نخواهد بود.

20. ممنوعات

• مواد مخدر و روان گردان (پسیکوتروپ)
• مواد منفجره، قابل اشتعال و مواد رادیواکتیو یا سایر مواد خطرناک
• اشیاء منافی عفت یا اخلاق
• حیوانات زنده
• اشیائی که ورود یا به جریان اندازی آنها در کشور مقصد ممنوع است .
• اشیایی که به لحاظ ماهیت یا بسته بندی شان خطری برای کارکنان ایجاد کنند و یا موجب کثیف کردن، خرابی سایر مرسولات یا تجهیزات ارسالی شوند .
• مدارکی با جنبه مکاتباتی مالیه و شخصی، مبادله شده بین افرادی به جز فرستنده و گیرنده یا اشخاصی که با آنها زندگی می کنند.

21. فهرست اشیاء ممنوعه ( پست های هوایی )

• کلیه مایعات از جمله قابل اشتعال و غیر اشتعال و آتش زا ، نیتروگلیسیرین ، بنزین ، الکل ، آستون ، اتر
• انواع حشره کش ها
• کپسول های شیمیایی سمی ، غیر سمی و هوش بر اعم از آزمایشگاهی یا جنگی و کپسول های اکسیژن ، انفجاری و دودزا ( پر یا حتی خالی ) و یا امثالهم
• یخ خشک
• کبریت ، فندک و امثالهم
• کلیه داروهای مایع و یا بصورت اسپری ( شربت و غیره )
• مواد خورنده اسیدی
• انواع اسیدهای کانی ، اسید نیتریک ، اسید سولفوریک ، جوهرنمک ، آمونیاک و غیره
• انواع ترشیجات دارای سرکه ، آبلیمو ، آبغوره و غیره
• انواع باطری اتومبیل و موتورسیکلت دارای آب اسید
• انواع باطری خشک
• انواع مواد غذایی منجمد و خشک ( ماهی ، مرغ ، گوشت و امثالهم )
• انواع خوراکی ها ( مربا ، رب باز ، و امثالم )
• سلاح سرد و گرم
• شمشیر ، خنجر ، قمه ، دشنه ، چاقو ، تبر ، دیلم و چماق و امثالهم
• سلاح گرم و آتشزا ، فشنگ ، انواع پودرهای انفجاری و یا وسایل آتش بازی ( فشفشه ) ، کپسولهای دود انگیز ، انواع سلاح گرم شامل : تپانچه ، اسلحه کمری ، گلوله زنی و تفنگ ساچمه ای
• قطعات سلاح گرم ( به استثناء دوربین و تلسکوپ دید )
• تفنگ بادی و تفنگ هایی که با گاز CO2 کار می کند .
• تپانچه ارسال علائم و تپانچه شلیک اعلام شروع بازی ( نوع ورزشی )
• نیزه مخصوص شکار نهنگ و تفنگهای نیزه دار
• فیوز و چاشنی
• مین ، نارنجک ، باروت و مواد منفجره نظامی
• دینامیت ، نارنجک ، باروت و مواد منفجره پلاستیکی
• انواع ابزار بدون بسته بندی مناسب ( پیچ گوشتی ، آچار ، تیغ ، بطری شیشه ای ( خالی یا پر ) و امثالهم
• اسپری فلفل ، جوز ، گاز اشک آور ، اسپری های اسیدی ، اسپری مقابله با حیوانات
• انواع چاقو و قیچی که اندازه تیغه آن از 6 سانتی متر تجاوز کند

22. سایر اشیاء

• مشعل جوشکاری
• اره شامل اره های قابل حمل بدون سیم
• وسایل ورزش های رزمی که دارای نوک تیز و یا لبه تیز و برنده باشد
• دیلم و میله اهرم
• دستگاه مته و تفنگ های مخصوص پیچ کردن و میخ کردن
• انواع کنسرو ، کمپوت و نظایر آن
• انواع شیرینی جات یکپارچه مانند رولت و کیک و نظایر آن که احتمال اختفاء سلاح در آن محتمل است

استعلام
X
تماس با کارشناسان
درخواست آنلاین حمل سریع کلیک کنید
+